made my day

ในบ้านเราหลังเลิก Event แต่ละครั้ง เราสร้างขยะจำนวนมหาศาล MADE MY DAY  คือแบรนด์ที่เราจะสร้าง Event ที่มีขยะน้อยที่สุดที่เราทำได้ งานแต่ละชิ้นจะถูกสร้างแบบทำมือ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆที่น่าจดจำ บางครั้ง คงมีบางคนอยากเก็บส่วนประกอบอีเว้นของเราเป็นที่ระลึก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s