In the spotlight

เรียนรู้กับดักของ Her Love Boils Bathwater

by Pexco in สำนักเล่า

วันนี้ผมอยากจะพูดถึงการวางกับดักในหนังครอบครัวแสนออบอุ่นอย่าง Her Love bioe watter เผื่อคนที่ชอบเล่าเรื่องจะได้นำแนวคิดนี้ไปใช้ในการเล่าเรื่องของตัวเอง [...]

สำนักเล่า

  • วันนี้ผมอยากจะพูดถึงการวางกับดักในหนังครอบครัวแสนออบอุ่นอย่าง Her Love bioe watter เผื่อคนที่ชอบเล่าเรื่องจะได้นำแนวคิดนี้ไปใช้ในการเล่าเรื่องของตัวเอง [...]
  • ‘beautiful’

    ภาพจาก pinterest ความงามที่เร่ิมผลิบาน เรื่องราวของความงาม คือ จุด [...]